Elnyert pályázataink

Cégünkről

 

Az EUROBOARD KFT. fő tevékenységei: Ipari csomagolóanyag gyártás és nagykereskedelem, valamint belföldi és külföldi árufuvarozás, raktározás. A társaság vállalatirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokban foglaltak és a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok figyelembe vételével üzemelteti, melyek működésének bizonyítékait írásban is rögzít. A KFT. alapfilozófiája a tevékenységből adódó környezeti hatások lehetőség szerinti csökkentése, és a környezettudatos gondolkodás.

Az EUROBOARD KFT. hullámkarton feldolgozása és egyéb csomagolóanyag forgalmazása (többek között szürkelemez, műanyag és faáru) során az alkalmazott folyamatos javítási eljárások segítségével a vevői igények teljesítésekor, a vevő maximális minőségű és gyors kiszolgálása mellett a gazdaságosságra és a környezet megóvására is törekszik. A vevőink hatékony kiszolgálása mellett minőség és környezetirányítási rendszerünk és filozófiánk alkalmazására, az ennek köszönhető eredményeinkre és ezek publikálására is büszkék vagyunk.

A vállalatirányítási rendszerek követelményeit és a vezetőség elvárásait oktatások során rendszeresen ismertetjük dolgozóinkkal, és igyekszünk biztosítani a szükséges feltételeket a hatékonyság mellett a környezettudatos munkavégzés lehetőségéhez.

Az EUROBOARD KFT. ügyvezetése, mint a szükséges személyi- és strukturális erőforrások biztosításának felelőse, a következő alapértékeket fogalmazta meg:

Hullámtermékek gyártása során a minőség, a gyorsaság, a rugalmasság, valamint a korrekt ár előfeltétele a piacon való helytállásnak és ésszerű növekedésnek.

A csomagolóanyag gyártása és forgalmazása során a minőség a vevőink igényeinek és elvárásainak teljesítését valamint minden, a tevékenységünkre vonatkozó törvény, jogszabály, határozat és szabványi előírás, valamint a belső szabályozások betartását jelenti. Ennek feltétele, hogy a kommunikáció vállalatunk minden területe, vevőink és az illetékes hatóságok között rendszeresen, folyamatorientáltan történjen.

Az általunk meghatározott minőség kötelezettséget jelent a teljes vállalat számára. Minden egyes munkatársnak gondoskodnia kell a munkaterületén arról, hogy termékeink és szolgáltatásaink megfeleljenek vevőink elvárásainak.

Felelős csomagolóanyag gyártóként törekszünk a termelési hulladék csökkentésére és partnereink részére olyan csomagolást ajánlani, amely maximálisan védi termékeit, de minimalizálja a környezeti terhelést. A gyártás során kiemelt szempont a célméretes alapanyag beszerzése, ezáltal a hulladékképződést csökkentjük. A képződő mellékterméket rendszeresen adományozzuk óvodák és iskolák részére kreatív foglalkoztatásra. Gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük, törekszünk minden esetben új tehergépjárművek beszerzésére, melyek a legkorszerűbb kibocsátási normáknak megfelelnek. Elköteleztük magunkat a környezetterhelés lehetőségeinkhez mért csökkentése mellett, törekszünk környezeti kibocsátásaink folyamatos minimalizálására.

A termékek és szolgáltatások minősége, környezeti megfelelése a napi gyakorlatban azt jeleni, hogy a rögzített előírásokat a gyártás, forgalmazás, raktározásra és árufuvarozásra vonatkozóan a meghatározott folyamatokat betartjuk, a hibákat lehetőség szerint elkerüljük. Tevékenységünk során igyekszünk az energiát és anyagokat gazdaságosan felhasználni. A bevezetett intézkedéseink ellenére fellépő hibákat rendszerezetten követjük, elemezzük és a megfelelő helyesbítő intézkedéseket meghozzuk.

Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat, valamint az érdekelt feleinket. A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működtetett minőség és környezetirányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységüket.

Minőségi- és környezeti teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével vállaltirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

Az Ügyvezetés a fenti alapelvek teljesülését, megfelelőségét évente felülvizsgálja.

 

Dokumentumok

Ipari csomagolóanyagok

gyártása, nagykereskedelme
azok raktározása és időben történő szállítása