Elnyert pályázataink

Cégünkről

Az EUROBOARD KFT. fő tevékenységei: Ipari csomagolóanyag gyártás és nagykereskedelem, valamint Belföldi és külföldi árufuvarozás. A társaság vállalatirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokban foglaltak és a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok figyelembe vételével üzemelteti, melyek működésének bizonyítékait írásban is rögzít. A KFT. alapfilozófiája a tevékenységből adódó környezeti hatások lehetőség szerinti csökkentése, és a környezettudatos gondolkodás.

Az EUROBOARD KFT. az alkalmazott folyamatos javítási eljárások segítségével a vevői igények teljesítésekor, a vevő maximális minőségű és gyors kiszolgálása mellett a gazdaságosságra és a környezet megóvására is törekszik. A vevőink hatékony kiszolgálása mellett minőség és környezetirányítási rendszerünk és filozófiánk alkalmazására, az ennek köszönhető eredményeinkre és ezek publikálására is büszkék vagyunk.

A vállalatirányítási rendszerek követelményeit és a vezetőség elvárásait oktatások során rendszeresen ismertetjük dolgozóinkkal, és igyekszünk biztosítani a szükséges feltételeket a hatékonyság mellett a környezettudatos munkavégzés lehetőségéhez.

Az EUROBOARD KFT. ügyvezetése, mint a szükséges személyi- és strukturális erőforrások biztosításának felelőse, a következő alapértékeket fogalmazta meg:

- A minőség, a gyorsaság, a rugalmasság, valamint a korrekt ár előfeltétele a piacon való helytállásnak és ésszerű növekedésnek.

- A minőség a vevőink igényeinek és elvárásainak teljesítését valamint minden, a tevékenységünkre vonatkozó törvény, jogszabály, határozat és szabványi előírás, valamint a belső szabályozások betartását jelenti. Ennek feltétele, hogy a kommunikáció vállalatunk minden területe, vevőink és az illetékes hatóságok között rendszeresen, folyamatorientáltan történjen.

- Az általunk meghatározott minőség kötelezettséget jelent a teljes vállalat számára. Minden egyes munkatársnak gondoskodnia kell a munkaterületén arról, hogy termékeink és szolgáltatásaink megfeleljenek vevőink elvárásainak.

- Elköteleztük magunkat a környezetterhelés lehetőségeinkhez mért csökkentése mellett, törekszünk környezeti kibocsátásaink folyamatos minimalizálására. Tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó környezeti célokat és előirányzatokat határozunk meg, melyeket környezeti programok keretében valósítunk meg, és folyamatosan nyomon követjük teljesülésüket, illetve elmaradásuk okát.

- A termékek és szolgáltatások minősége, környezeti megfelelése a napi gyakorlatban azt jeleni, hogy a rögzített előírásokat és folyamatokat betartjuk, a hibákat lehetőség szerint elkerüljük. Tevékenységünk során igyekszünk az energiát és anyagokat gazdaságosan felhasználni. A bevezetett intézkedéseink ellenére fellépő hibákat rendszerezetten követjük, elemezzük és a megfelelő helyesbítő intézkedéseket meghozzuk.

- Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat, valamint az érdekelt feleinket. A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működtetett minőség és környezetirányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységüket.

- Minőségi- és környezeti teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével vállaltirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

- Az Ügyvezetés a fenti alapelvek teljesülését, megfelelőségét évente felülvizsgálja.

 

 

Dokumentumok

Ipari csomagolóanyagok

gyártása, nagykereskedelme
azok raktározása és időben történő szállítása